Αγκαλίτσα

Στρύμωνος 9, Πάτρα, τ.κ 26442

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 2610 423845

Email

info@agkalitsa.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος μας είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη  των παιδιών, η κοινωνική και συναισθηματική τους ωρίμανση, η σωματική τους ισορροπία,  η καλλιέργεια δεξιοτήτων, η δημιουργική τους έκφραση, η συμμετοχή τους σε μαθησιακές διαδικασίες που τα βοηθούν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους  και να αναπτυχθούν γλωσσικά, γνωστικά και πνευματικά. Δίνεται έμφαση στη σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου με σκοπό την συστηματική και ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για την Α’ Δημοτικού.

Ανάπτυξη λόγου

Ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και μαθηματικών εννοιών..

Καλλιέργεια της γλώσσας

Καλλιέργεια της γλώσσας μέσα από την παιδική λογοτεχνία και τη συζήτηση.

Περιβαλλοντική αγωγή

Περιβαλλοντική αγωγή όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται το περιβάλλον.

Ομαδικά παιχνίδια

Ομαδικά και κινητικά παιχνίδια μέσα από τα οποία το παιδί κατανοεί το ρόλο του στην ομάδα.

Βιωματική μάθηση

Βιωματική μάθηση που διευρύνει τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών μέσα από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Παραμύθια

Δραματοποίηση παραμυθιών μέσα από την αφήγηση.

Κουκλοθέατρο

Κουκλοθέατρο και μια πρώτη γνωριμία με τις κούκλες. Το κουκλοθέατρο παρουσιάζεται από τις παιδαγωγούς ή από τα ίδια τα παιδιά, σε ρόλους που προκύπτουν από τον αυτοσχεδιασμό.

Ανάπτυξη κινητικότητας

Ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Θέατρο

Θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν με τη συμμετοχή των παιδιών κατά την διάρκεια των εορτών.

Ελεύθερη απασχόληση

Οργανωμένες δραστηριότητες και ελεύθερη απασχόληση στις γωνιές των ευρύχωρων αιθουσών μας.

Μουσική

Μουσικοκινητική αγωγή μέσα από παιχνίδια συγχρονισμού της μουσικής και των κινήσεων.

Αισθητική αγωγή

Αισθητική αγωγή και καλλιέργεια της φαντασίας με την αξιοποίηση διαφόρων υλικών σε διάφορες κατασκευές και χειροτεχνίες.

Ελεύθερο παιχνίδι

Ελεύθερο παιχνίδι, με πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονη επίβλεψη των παιδαγωγών.

Ενημέρωση γονέων

Τακτική ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς, καθώς και προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι γονείς ως παρατηρητές, εμψυχωτές, εκπαιδευτές.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οργάνωση ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών περιπάτων, εξορμήσεων, επισκέψεων σε μουσειακούς και εκθεσιακούς χώρους ανάλογα με το πρόγραμμα.